27. 10. 2020  13:44 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

CHOVANCOVÁ, K. -- SÁDECKÁ, J. Fluorescenčná spektrometria v analýze kozmetických prípravkov. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov:
Fluorescenčná spektrometria v analýze kozmetických prípravkov
Anglický názov:
Fluorescence Spectrometry in Cosmetic Product Analysis
Český názov:
Autor:
Bc. Kristína Chovancová
doc. Ing. Jana Sádecká, PhD.
Pracovisko: Ústav analytickej chémie
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: cosmetics, quinine, fluorescence, chinín, fluorescencia, kozmetika
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Kristína Chovancová
Posledná zmena:
22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)