21. 10. 2019  2:08 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

CHOVANCOVÁ, K. -- SÁDECKÁ, J. Fluorescenčná spektrometria v analýze kozmetických prípravkov. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Fluorescenčná spektrometria v analýze kozmetických prípravkov
Anglický názov: Fluorescence Spectrometry in Cosmetic Product Analysis
Český názov:
Autor: Bc. Kristína Chovancová
doc. Ing. Jana Sádecká, PhD.
Pracovisko: Ústav analytickej chémie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: cosmetics, quinine, fluorescence, chinín, fluorescencia, kozmetika
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Kristína Chovancová
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)