23. 10. 2020  12:46 Alojza
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VOLEK, R. -- JANOŠOVSKÝ, J. Analýza prestupu tepla vo valcoch papierenského stroja. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov:
Analýza prestupu tepla vo valcoch papierenského stroja
Anglický názov:
Analysis of Heat Transfer in Drying Cylinders of a Paper Machine
Český názov:
Autor:
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: drying, heat transfer, energy savings, úspora energie, sušenie papiera, prestup tepla
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Róbert Volek
Posledná zmena:
22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)