18. 10. 2019  0:35 Lukáš
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VOLEK, R. -- JANOŠOVSKÝ, J. Analýza prestupu tepla vo valcoch papierenského stroja. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Analýza prestupu tepla vo valcoch papierenského stroja
Anglický názov: Analysis of Heat Transfer in Drying Cylinders of a Paper Machine
Český názov:
Autor: Bc. Róbert Volek
Ing. Ján Janošovský, PhD.
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: drying, heat transfer, energy savings, úspora energie, sušenie papiera, prestup tepla
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Róbert Volek
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)