19. 9. 2019  8:16 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BARTAKOVICSOVÁ, R. -- JURIŠOVÁ, J. Reaktivita vápencov vhodných na odsírovanie. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Reaktivita vápencov vhodných na odsírovanie
Anglický názov: Reactivity of Limestones Suitable for Desulphurisation
Český názov:
Autor: Bc. Rebeka Bartakovicsová
Ing. Jana Jurišová, PhD.
Pracovisko: Oddelenie anorganickej technológie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: vápenec, dymové plyny, limestone, flue gas, energosadrovec, reaktivita, reactivity, odsírovanie, desulphurization process, FGDG
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Rebeka Bartakovicsová
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)