14. 10. 2019  3:46 Boris
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BATUNOVÁ, P. -- DERCOVÁ, K. Nanobioremediácia polychlórovaných bifenylov nanočasticami (nZVI) a ich vplyv na bakteriálne bunky. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Nanobioremediácia polychlórovaných bifenylov nanočasticami (nZVI) a ich vplyv na bakteriálne bunky
Anglický název: Nanobioremediation of polychlorinated biphenyls with nanoparticles (nZVI) and their effect on bacterial cells
Český název:
Autor: Bc. Petra Batunová
doc. Ing. Katarína Dercová, PhD.
Pracoviště: Ústav biotechnológie
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: nZVI toxicity, nanobiodegradation, PCB, nZVI, nanobiodegradácia, toxicita nZVI
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Petra Batunová
Poslední změna: 22.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)