23. 9. 2019  8:49 Zdenka
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BATUNOVÁ, P. -- DERCOVÁ, K. Nanobioremediácia polychlórovaných bifenylov nanočasticami (nZVI) a ich vplyv na bakteriálne bunky. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Nanobioremediácia polychlórovaných bifenylov nanočasticami (nZVI) a ich vplyv na bakteriálne bunky
Anglický názov: Nanobioremediation of polychlorinated biphenyls with nanoparticles (nZVI) and their effect on bacterial cells
Český názov:
Autor: Bc. Petra Batunová
doc. Ing. Katarína Dercová, PhD.
Pracovisko: Ústav biotechnológie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: nZVI toxicity, nanobiodegradation, PCB, nZVI, nanobiodegradácia, toxicita nZVI
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Petra Batunová
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)