16. 12. 2019  13:37 Albína
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

VASEKOVÁ, A. -- VAŠKOVÁ, I. Testovanie vplyvu rôznych koncentrácií zmäkčovadiel na dermálne fibroblasty. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Testovanie vplyvu rôznych koncentrácií zmäkčovadiel na dermálne fibroblasty
Anglický název: Testing of various concentrations of plasticizers influence on dermal fibroblasts
Český název:
Autor: Bc. Andrea Vaseková
Ing. Ida Vašková, PhD.
Pracoviště: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: zmäkčovadlá, plasticizers, biopolymérne matrice, dermal fibroblasts, tkanivové inžinierstvo, tissue engineering, dermálne fibroblasty, biopolymer scaffolds
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Andrea Vaseková
Poslední změna: 22.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)