21. 10. 2020  3:54 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

FOGAŠOVÁ, M. -- VAŠKOVÁ, I. Biodegradovateľné polymérne materiály potenciálne využiteľné v tkanivovom inžinierstve. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Biodegradovateľné polymérne materiály potenciálne využiteľné v tkanivovom inžinierstve
Anglický názov:
Biodegradable polymer materials potentially utilizable in tissue engineering
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: tissue engineering, zmäkčovadlá, plasticizers, matrice, scaffolds, polymérne materiály, tkanivové inžinierstvo, polymeric materials
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)