18. 10. 2019  1:55 Lukáš
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SENCIOVÁ, N. -- HRONSKÁ, H. Biokatalytická príprava metylgalaktozidov. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Biokatalytická príprava metylgalaktozidov
Anglický názov: Biocatalytic Preparation of Methyl Galactosides
Český názov:
Autor: Bc. Nikoleta Senciová
Ing. Helena Hronská, PhD.
Pracovisko: Ústav biotechnológie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: alkyl glycosides, β-galaktozidáza, alkylglykozidy, transglykozylácia, β-galactosidase, transglycosylation
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Nikoleta Senciová
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)