21. 10. 2019  1:48 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VYSOCKÁ, K. -- ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, M. Diferenciálna inhibícia aldózareduktázy. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Diferenciálna inhibícia aldózareduktázy
Anglický názov: Differencial Inhibition of Aldose Reductase
Český názov:
Autor: Bc. Kristína Vysocká
Ing. Marta Šoltésová Prnová, PhD.
Pracovisko: Ústav biotechnológie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: aldózareduktáza, diferenciálna inhibícia, differential inhibition, cemtirestat, aldose reductase
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Kristína Vysocká
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)