27. 10. 2020  13:09 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VYSOCKÁ, K. -- ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, M. Diferenciálna inhibícia aldózareduktázy. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov:
Diferenciálna inhibícia aldózareduktázy
Anglický názov:
Differencial Inhibition of Aldose Reductase
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Ústav biotechnológie
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: aldózareduktáza, diferenciálna inhibícia, differential inhibition, cemtirestat, aldose reductase
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)