27. 10. 2020  14:28 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ČEGIŇOVÁ, K. -- BODÍK, I. Definovanie základných parametrov sušiarne čistiarenských kalov. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov:
Definovanie základných parametrov sušiarne čistiarenských kalov
Anglický názov:
Definition of Basic Parameters for Treatment Sludge Drying House
Český názov:
Autor:
Pracovisko: Oddelenie environmentálneho inžinierstva
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: bialncia, sušenie, kal, balance, ČOV, drying process, sludge, WWTP
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)