21. 10. 2019  3:12 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ČEGIŇOVÁ, K. -- BODÍK, I. Definovanie základných parametrov sušiarne čistiarenských kalov. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Definovanie základných parametrov sušiarne čistiarenských kalov
Anglický názov: Definition of Basic Parameters for Treatment Sludge Drying House
Český názov:
Autor: Bc. Katarína Čegiňová
prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Pracovisko: Oddelenie environmentálneho inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: bialncia, sušenie, kal, balance, ČOV, drying process, sludge, WWTP
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Katarína Čegiňová
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)