14. 12. 2019  3:14 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠTOFA, J. -- KALÚZ, M. Konštrukcia a riadenie mechatronického procesu. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Konštrukcia a riadenie mechatronického procesu
Anglický název: Developement and control of mechatronic process
Český název:
Autor: Bc. Jozef Štofa
Ing. Martin Kalúz, PhD.
Pracoviště: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: regulátor, pohon, model, sensor, actuator, mechatronics, mechatronika, controller, senzor
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Jozef Štofa
Poslední změna: 22.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)