21. 10. 2020  5:03 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠTOFA, J. -- KALÚZ, M. Konštrukcia a riadenie mechatronického procesu. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov:
Konštrukcia a riadenie mechatronického procesu
Anglický názov: Developement and control of mechatronic process
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: regulátor, pohon, model, sensor, actuator, mechatronics, mechatronika, controller, senzor
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Bc. Jozef Štofa
Posledná zmena:
22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)