24. 10. 2020  20:23 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

OTRUBA, J. -- KRUŽELÁK, J. Magnetoaktívne kompozity na báze elastomérnej matrice a magnetického plniva. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov:
Magnetoaktívne kompozity na báze elastomérnej matrice a magnetického plniva
Anglický názov: Magnetoactive composites based on elastomer matrix and magnetic filler
Český názov:
Autor:
Bc. Ján Otruba
doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Pracovisko:
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: sulphur vulcanization, elastomeric magnetic composite, strontnatý ferit, elastomérne magnetické kompozity, sírna vulkanizácia, physical-mechanical properties, fyzikálno-mechanické vlastnosti, magnetické plnivá, magnetic fillers, bárnatý ferit, Barium ferrite, Strontium ferrite
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Ján Otruba
Posledná zmena:
22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)