21. 9. 2019  3:14 Matúš
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SVANCÁROVÁ, K. -- LAKATOŠ, B. Zmeny v expresii špecifických proteínov u buniek vystavených ceramidom s krátkym acylovým reťazcom. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Zmeny v expresii špecifických proteínov u buniek vystavených ceramidom s krátkym acylovým reťazcom
Anglický název: Changes in expression of specific proteins in cells exposed to short acyl chain ceramide
Český název:
Autor: Bc. Katarína Svancárová
doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
Pracoviště: Ústav biochémie a mikrobiológie
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: glukozylceramidsyntáza, rakovina, ceramid, apoptosis, glukosylceramide synthase, apoptóza, cancer, ceramide, L1210
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Katarína Svancárová
Poslední změna: 22.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)