18. 10. 2019  13:07 Lukáš
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SVANCÁROVÁ, K. -- LAKATOŠ, B. Zmeny v expresii špecifických proteínov u buniek vystavených ceramidom s krátkym acylovým reťazcom. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Zmeny v expresii špecifických proteínov u buniek vystavených ceramidom s krátkym acylovým reťazcom
Anglický názov: Changes in expression of specific proteins in cells exposed to short acyl chain ceramide
Český názov:
Autor: Bc. Katarína Svancárová
doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
Pracovisko: Ústav biochémie a mikrobiológie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: glukozylceramidsyntáza, rakovina, ceramid, apoptosis, glukosylceramide synthase, apoptóza, cancer, ceramide, L1210
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Katarína Svancárová
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)