19. 9. 2019  16:53 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SZABÓOVÁ, K. -- VIZÁROVÁ, K. Analýza a čistenie originálneho historického pergamenu (Turín) nízkoteplotnou plazmou. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Analýza a čistenie originálneho historického pergamenu (Turín) nízkoteplotnou plazmou
Anglický název: Analysis and cleaning of original historical parchment (Turin) with lowtemperature plasma
Český název:
Autor: Bc. Karolína Szabóová
doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Pracoviště: Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: skin, pergamen, koža, collagen, kolagén, FTIR-ATR, low-temperature atmospheric plasma, nízkoteplotná atmosférická plazma, parchment
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Karolína Szabóová
Poslední změna: 22.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)