21. 10. 2020  5:08 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SZABÓOVÁ, K. -- VIZÁROVÁ, K. Analýza a čistenie originálneho historického pergamenu (Turín) nízkoteplotnou plazmou. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Analýza a čistenie originálneho historického pergamenu (Turín) nízkoteplotnou plazmou
Anglický názov:
Analysis and cleaning of original historical parchment (Turin) with lowtemperature plasma
Český názov:
Autor: Bc. Karolína Szabóová
doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Pracovisko:
Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: skin, pergamen, koža, collagen, kolagén, FTIR-ATR, low-temperature atmospheric plasma, nízkoteplotná atmosférická plazma, parchment
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Karolína Szabóová
Posledná zmena:
22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)