27. 10. 2020  13:53 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ONDRIGOVÁ, A. -- FURDÍKOVÁ, K. Identifikácia a charakterizácia čistých kultúr vínnych kvasiniek. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov:
Identifikácia a charakterizácia čistých kultúr vínnych kvasiniek
Anglický názov:
Identification and characterization of axenic cultures of wine yeast
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Ústav biotechnológie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce:
Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: wine, Saccharomyces cerevisiae, MALDI-TOF MS, čisté kultúry kvasiniek, identifikácia kvasiniek, identification of yeasts, pure yeast strains, víno
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)