18. 9. 2019  0:33 Eugénia
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

CZIKHARDTOVÁ, K. -- DVORANOVÁ, D. EPR štúdium fotoindukovaných procesov kompozitných fotokatalyzátorov. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: EPR štúdium fotoindukovaných procesov kompozitných fotokatalyzátorov
Anglický název: EPR Study of Photoinduced Processes of Composite Photocatalysts
Český název:
Autor: Bc. Kristína Czikhardtová
doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD.
Pracoviště: Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: oxid titaničitý, Photoinduced processes, Titanium dioxide, grafitický nitrid uhlíka, EPR spin-trapping technique, Composite photocatalysts, Exfoliation, exfoliácia, kompozitné fotokatalyzátory, EPR technika spinových lapačov, fotoindukované procesy, Graphitic carbon nitride
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Kristína Czikhardtová
Poslední změna: 22.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)