21. 10. 2019  6:43 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

CZIKHARDTOVÁ, K. -- DVORANOVÁ, D. EPR štúdium fotoindukovaných procesov kompozitných fotokatalyzátorov. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: EPR štúdium fotoindukovaných procesov kompozitných fotokatalyzátorov
Anglický názov: EPR Study of Photoinduced Processes of Composite Photocatalysts
Český názov:
Autor: Bc. Kristína Czikhardtová
doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD.
Pracovisko: Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: oxid titaničitý, Photoinduced processes, Titanium dioxide, grafitický nitrid uhlíka, EPR spin-trapping technique, Composite photocatalysts, Exfoliation, exfoliácia, kompozitné fotokatalyzátory, EPR technika spinových lapačov, fotoindukované procesy, Graphitic carbon nitride
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Kristína Czikhardtová
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)