21. 10. 2020  3:55 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

CZIKHARDTOVÁ, K. -- DVORANOVÁ, D. EPR štúdium fotoindukovaných procesov kompozitných fotokatalyzátorov. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: EPR štúdium fotoindukovaných procesov kompozitných fotokatalyzátorov
Anglický názov:
EPR Study of Photoinduced Processes of Composite Photocatalysts
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: oxid titaničitý, Photoinduced processes, Titanium dioxide, grafitický nitrid uhlíka, EPR spin-trapping technique, Composite photocatalysts, Exfoliation, exfoliácia, kompozitné fotokatalyzátory, EPR technika spinových lapačov, fotoindukované procesy, Graphitic carbon nitride
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)