21. 10. 2020  10:24 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ROHÁČOVÁ, M. -- HRICOVÁ, M. Biodegradovateľné vlákna – ich príprava a vlastnosti. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Biodegradovateľné vlákna – ich príprava a vlastnosti
Anglický názov:
Biodegradable fibres - preparation and properties
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: zmäkčovadlá, plasticizers, biodegradovateľné vlákna, biodegradable fibres, physico-mechanical properties, termo-mechanické vlastnosti, fyzikálno-mechanické vlastnosti, kyselina polymliečna, poly(lactic acid), thermo-mechanical properties
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)