21. 10. 2019  2:01 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KANIAKOVÁ, K. -- HRONSKÁ, H. Biotransformácie pomocou baktérií Rhodococcus sp. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Biotransformácie pomocou baktérií Rhodococcus sp.
Anglický názov: Biotransformations by Bacteria Rhodococcus sp.
Český názov:
Autor: Bc. Katarína Kaniaková
Ing. Helena Hronská, PhD.
Pracovisko: Ústav biotechnológie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: biotransformácia, Rhodococcus sp., D-limonén, biotransformation, D-limonene, trans-carveol, trans-karveol
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Katarína Kaniaková
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)