17. 11. 2019  12:57 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MARKOŠ, J. -- ČERVEŇANSKÝ, I. -- MIHAĽ, M. Biokatalytická produkcia prírodných látok s in-situ odstraňovaním produktu z bioreaktora. In Membránové procesy pro udržitelný rozvoj, MEMPUR, 27.-30.5.2019, Pardubice. Pardubice: Česká membránová platforma, 2019, s. 11--13. ISBN 978-80-906831-8-1.

Originální název: Biokatalytická produkcia prírodných látok s in-situ odstraňovaním produktu z bioreaktora
Anglický název:
Autor: prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc. (34%)
Ing. Ivan Červeňanský, PhD. (33%)
Ing. Mário Mihaľ, PhD. (33%)
Pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Membránové procesy pro udržitelný rozvoj, MEMPUR, 27.-30.5.2019, Pardubice
Podnázev:
Od strany: 11
Do strany: 13
Počet stran: 3
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc.
Poslední změna: 29.06.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Membránové procesy pro udržitelný rozvoj, MEMPUR, 27.-30.5.2019, Pardubice. Pardubice: Česká membránová platforma, 2019. ISBN 978-80-906831-8-1.

Originální název: Membránové procesy pro udržitelný rozvoj, MEMPUR, 27.-30.5.2019, Pardubice
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-80-906831-8-1
Nakladatel: Česká membránová platforma
Místo vydání: Pardubice
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 29.06.2019 22:20 (Import dat z knihovny)