23. 10. 2020  13:44 Alojza
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MARKOŠ, J. -- ČERVEŇANSKÝ, I. -- MIHAĽ, M. Biokatalytická produkcia prírodných látok s in-situ odstraňovaním produktu z bioreaktora. In Membránové procesy pro udržitelný rozvoj, MEMPUR, 27.-30.5.2019, Pardubice. Pardubice: Česká membránová platforma, 2019, s. 11--13. ISBN 978-80-906831-8-1.

Originálny názov:
Biokatalytická produkcia prírodných látok s in-situ odstraňovaním produktu z bioreaktora
Anglický názov:
Autor:
prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc. (34%)
Ing. Ivan Červeňanský, PhD. (33%)
Ing. Mário Mihaľ, PhD. (33%)
Pracovisko:
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
Membránové procesy pro udržitelný rozvoj, MEMPUR, 27.-30.5.2019, Pardubice
Podnázov:
Od strany:
11
Do strany:
13
Počet strán: 3
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
29.06.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Membránové procesy pro udržitelný rozvoj, MEMPUR, 27.-30.5.2019, Pardubice. Pardubice: Česká membránová platforma, 2019. ISBN 978-80-906831-8-1.

Originálny názov:
Membránové procesy pro udržitelný rozvoj, MEMPUR, 27.-30.5.2019, Pardubice
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-906831-8-1
Vydavateľ: Česká membránová platforma
Miesto vydania:
Pardubice
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
29.06.2019 22:20 (Import dát z knižnice)