11. 12. 2019  9:28 Hilda
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

DRÁB, Ľ. -- SZOLCSÁNYI, P. DMSO metylácie heteroaromátov. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: DMSO metylácie heteroaromátov
Anglický název: DMSO methylations of heteroaromates
Český název:
Autor: Bc. Ľuboš Dráb
doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD.
Pracoviště: Oddelenie organickej chémie
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: N-heteroaromáty, C-C bond formation, Fenton's reagent, DMSO, reaktivita, radikálová metylácia, reactivity, Fentonove činidlo, vznik C-C väzby, N-heteroaromatics, radical methylation
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Ľuboš Dráb
Poslední změna: 22.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)