18. 10. 2019  1:48 Lukáš
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DRÁB, Ľ. -- SZOLCSÁNYI, P. DMSO metylácie heteroaromátov. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: DMSO metylácie heteroaromátov
Anglický názov: DMSO methylations of heteroaromates
Český názov:
Autor: Bc. Ľuboš Dráb
doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD.
Pracovisko: Oddelenie organickej chémie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: N-heteroaromáty, C-C bond formation, Fenton's reagent, DMSO, reaktivita, radikálová metylácia, reactivity, Fentonove činidlo, vznik C-C väzby, N-heteroaromatics, radical methylation
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Ľuboš Dráb
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)