23. 10. 2020  13:25 Alojza
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GALLOVÁ, R. -- ČACHO, F. Analýza galvanizačných roztokov atómovou spektrometriou. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov:
Analýza galvanizačných roztokov atómovou spektrometriou
Anglický názov: The Analysis of Galvanizing Solutions by Atomic Spectrometry
Český názov:
Autor:
Bc. Réka Gallová
Ing. František Čacho, PhD.
Pracovisko: Ústav analytickej chémie
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: MIP - AES, precious metals, drahé kovy, galvanizačné roztoky, galvanic solution
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)