18. 10. 2019  0:49 Lukáš
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GALLOVÁ, R. -- ČACHO, F. Analýza galvanizačných roztokov atómovou spektrometriou. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Analýza galvanizačných roztokov atómovou spektrometriou
Anglický názov: The Analysis of Galvanizing Solutions by Atomic Spectrometry
Český názov:
Autor: Réka Gallová
Ing. František Čacho, PhD.
Pracovisko: Ústav analytickej chémie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: MIP - AES, precious metals, drahé kovy, galvanizačné roztoky, galvanic solution
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Réka Gallová
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)