21. 10. 2019  3:01 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HALUŠKA, D. -- PAULÍKOVÁ, H. Deriváty akridínu v chemoterapii nádorov. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Deriváty akridínu v chemoterapii nádorov
Anglický názov: Acridine derivatives in the anticancer chemotherapy
Český názov:
Autor: Bc. Dávid Haluška
doc. RNDr. Helena Paulíková, CSc.
Pracovisko: Ústav biochémie a mikrobiológie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: oncological diseases, chemoterapeutiká, onkologické ochorenia, akridínové deriváty, acridine derivatives, chemotherapeutics
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Dávid Haluška
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)