19. 10. 2019  12:02 Kristián
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

RERKOVÁ, D. -- MINAROVIČOVÁ, L. Kontrola a bezpečnosť potravín. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Kontrola a bezpečnosť potravín
Anglický názov: Food Control and Food Safety
Český názov:
Autor: Bc. Dominika Rerková
Ing. Lucia Minarovičová, PhD.
Pracovisko: Oddelenie potravinárskej technológie
Ústav potravinárstva a výživy
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: bezpečnosť potravín, HACCP, food safety, legislatíva, food control, kontrola potravín, legislative
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Dominika Rerková
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)