24. 10. 2020  23:05 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HAUKSZOVÁ, K. -- MINAROVIČOVÁ, L. Škrobový sirup a jeho aplikácia do potravín a nápojov. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov:
Škrobový sirup a jeho aplikácia do potravín a nápojov
Anglický názov: Starch Syrup and Its Food and Beverages Applications
Český názov:
Autor: Bc. Katarína Haukszová
Ing. Lucia Minarovičová, PhD.
Pracovisko:
Oddelenie potravinárskej technológie
Ústav potravinárstva a výživy
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: starch syrup, nápoje, starch, food, potraviny, beverages, technológia výroby, škrob, processing technology, škrobový sirup
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)