16. 10. 2019  21:10 Vladimíra
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

VARGA, R. -- KUCHTANIN, V. Príprava a charakterizácia komplexov Ni(II) s 2-aminometylbenzimidazolom. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Príprava a charakterizácia komplexov Ni(II) s 2-aminometylbenzimidazolom
Anglický název: Preparation and characterization Ni(II) complexes with 2-aminomethylbenzimidazole
Český název:
Autor: Bc. Rudolf Varga
Ing. Vladimír Kuchtanin, PhD.
Pracoviště: Oddelenie anorganickej chémie
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: koordinačné zlúčeniny, Ni (II) komplexy, 2-aminomethylbenzimidzole, Ni (II) complexes, coordination compounds, 2-aminometylbenzimidazol
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Rudolf Varga
Poslední změna: 22.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)