19. 10. 2019  16:48 Kristián
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VARGA, R. -- KUCHTANIN, V. Príprava a charakterizácia komplexov Ni(II) s 2-aminometylbenzimidazolom. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Príprava a charakterizácia komplexov Ni(II) s 2-aminometylbenzimidazolom
Anglický názov: Preparation and characterization Ni(II) complexes with 2-aminomethylbenzimidazole
Český názov:
Autor: Bc. Rudolf Varga
Ing. Vladimír Kuchtanin, PhD.
Pracovisko: Oddelenie anorganickej chémie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: koordinačné zlúčeniny, Ni (II) komplexy, 2-aminomethylbenzimidzole, Ni (II) complexes, coordination compounds, 2-aminometylbenzimidazol
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Rudolf Varga
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)