19. 10. 2019  14:45 Kristián
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MUNTEANU, P. -- LAKATOŠ, B. Possibilities of p-glycoprotein inhibition in leukemic cells. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Possibilities of p-glycoprotein inhibition in leukemic cells
Český název:
Autor: Bc. Patricia Munteanu
doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
Pracoviště: Ústav biochémie a mikrobiológie
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: p-glykoproteín, nanočastice, nanoparticles, p-glycoprotein, MDR
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Patricia Munteanu
Poslední změna: 22.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)