17. 9. 2019  11:06 Olympia
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MUNTEANU, P. -- LAKATOŠ, B. Possibilities of p-glycoprotein inhibition in leukemic cells. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Possibilities of p-glycoprotein inhibition in leukemic cells
Český názov:
Autor: Bc. Patricia Munteanu
doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
Pracovisko: Ústav biochémie a mikrobiológie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: p-glykoproteín, nanočastice, nanoparticles, p-glycoprotein, MDR
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Patricia Munteanu
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)