21. 9. 2019  4:33 Matúš
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MÍKOVÁ, L. -- ORAVEC, J. Prediktívne riadenie laboratórneho chemického reaktora. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Prediktívne riadenie laboratórneho chemického reaktora
Anglický název: Model predictive control design for the laboratory chemical reactor
Český název:
Autor: Bc. Lucia Míková
Ing. Juraj Oravec, PhD.
Pracoviště: Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: model predictive control, control performance, laboratory chemical reactor, laboratórny chemický reaktor, neutralization, identification, prediktívne riadenie, identifikácia, kvalita riadenia, neutralizácia
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Lucia Míková
Poslední změna: 22.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)