15. 10. 2019  13:49 Terézia
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MÍKOVÁ, L. -- ORAVEC, J. Prediktívne riadenie laboratórneho chemického reaktora. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Prediktívne riadenie laboratórneho chemického reaktora
Anglický názov: Model predictive control design for the laboratory chemical reactor
Český názov:
Autor: Bc. Lucia Míková
Ing. Juraj Oravec, PhD.
Pracovisko: Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: model predictive control, control performance, laboratory chemical reactor, laboratórny chemický reaktor, neutralization, identification, prediktívne riadenie, identifikácia, kvalita riadenia, neutralizácia
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Lucia Míková
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)