19. 10. 2019  11:54 Kristián
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MOKOŠÁKOVÁ, M. -- STARUCH, L. Duálna kvalita potravín. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Duálna kvalita potravín
Anglický názov: Dual food quality
Český názov:
Autor: Bc. Miriama Mokošáková
Ing. Ladislav Staruch, PhD.
Pracovisko: Oddelenie potravinárskej technológie
Ústav potravinárstva a výživy
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: senzorická analýza, sensorial analysis, falšovanie potravín, kvalita potravín, duálna kvalita potravín, bezpečnosť potravín, food safety, food quality, food adulteration, dual food quality
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Miriama Mokošáková
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)