21. 10. 2020  10:32 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MOKOŠÁKOVÁ, M. -- STARUCH, L. Duálna kvalita potravín. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Duálna kvalita potravín
Anglický názov: Dual food quality
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie potravinárskej technológie
Ústav potravinárstva a výživy
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: senzorická analýza, sensorial analysis, falšovanie potravín, kvalita potravín, duálna kvalita potravín, bezpečnosť potravín, food safety, food quality, food adulteration, dual food quality
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Miriama Mokošáková
Posledná zmena:
22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)