20. 9. 2019  18:26 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KLEMPOVÁ, S. -- VIZÁROVÁ, K. Čistenie modelových vzoriek výtvarných artefaktov nízkoteplotnou plazmou. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Čistenie modelových vzoriek výtvarných artefaktov nízkoteplotnou plazmou
Anglický název: Cleaning of Model Samples of Artefacts with Low-Temperature Plasma
Český název:
Autor: Bc. Simona Klempová
doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Pracoviště: Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: watercolour, akvarel, paper carrier, pressure sensitive tape, adhézia, papierový nosič, nízkoteplotná atmosférická plazma, adhesion, samolepiaca na tlak citlivá páska, low temperature atmospheric pressure plasma
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Simona Klempová
Poslední změna: 22.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)