21. 10. 2020  3:03 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KLEMPOVÁ, S. -- VIZÁROVÁ, K. Čistenie modelových vzoriek výtvarných artefaktov nízkoteplotnou plazmou. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov:
Čistenie modelových vzoriek výtvarných artefaktov nízkoteplotnou plazmou
Anglický názov:
Cleaning of Model Samples of Artefacts with Low-Temperature Plasma
Český názov:
Autor:
Bc. Simona Klempová
doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce:
Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: watercolour, akvarel, paper carrier, pressure sensitive tape, adhézia, papierový nosič, nízkoteplotná atmosférická plazma, adhesion, samolepiaca na tlak citlivá páska, low temperature atmospheric pressure plasma
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)