16. 9. 2019  12:10 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KAZÁNOVÁ, K. -- JANČOVIČOVÁ, V. Mikrobiologická kontaminácia fotografických materiálov. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Mikrobiologická kontaminácia fotografických materiálov
Anglický název: Microbiological Contamination of Photographic Materials
Český název:
Autor: Bc. Kristína Kazánová
doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.
Pracoviště: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: FTIR, low temperature (ADRE) plasma, photographic paper, devitalizing effect, devitalizačný účinok, fotografický papier, vláknité huby, filamentous fungi, nízkoteplotná (ADRE) plazma
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Kristína Kazánová
Poslední změna: 22.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)