31. 10. 2020  18:05 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KAZÁNOVÁ, K. -- JANČOVIČOVÁ, V. Mikrobiologická kontaminácia fotografických materiálov. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov:
Mikrobiologická kontaminácia fotografických materiálov
Anglický názov:
Microbiological Contamination of Photographic Materials
Český názov:
Autor:
Bc. Kristína Kazánová
doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.
Pracovisko:
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: FTIR, low temperature (ADRE) plasma, photographic paper, devitalizing effect, devitalizačný účinok, fotografický papier, vláknité huby, filamentous fungi, nízkoteplotná (ADRE) plazma
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)