17. 2. 2020  8:58 Miloslava
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

PÁLFFY, M. -- HÍVEŠ, J. Elektrochemická výroba vodíka. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Elektrochemická výroba vodíka
Anglický název: Electrochemical Production of Hydrogen
Český název:
Autor: Bc. Maximilián Pálffy
prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
Pracoviště: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie anorganickej technológie
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: hydrogen, elektrolýza, palivové články, fuel cell, obnoviteľné zdroje, renewable sources, vodík, electrolysis
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Maximilián Pálffy
Poslední změna: 22.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)