23. 10. 2020  13:28 Alojza
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PÁLFFY, M. -- HÍVEŠ, J. Elektrochemická výroba vodíka. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov:
Elektrochemická výroba vodíka
Anglický názov:
Electrochemical Production of Hydrogen
Český názov:
Autor:
Bc. Maximilián Pálffy
prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
Pracovisko:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie anorganickej technológie
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: hydrogen, elektrolýza, palivové články, fuel cell, obnoviteľné zdroje, renewable sources, vodík, electrolysis
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)