18. 10. 2019  0:51 Lukáš
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PÁLFFY, M. -- HÍVEŠ, J. Elektrochemická výroba vodíka. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Elektrochemická výroba vodíka
Anglický názov: Electrochemical Production of Hydrogen
Český názov:
Autor: Bc. Maximilián Pálffy
prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
Pracovisko: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie anorganickej technológie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: hydrogen, elektrolýza, palivové články, fuel cell, obnoviteľné zdroje, renewable sources, vodík, electrolysis
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Maximilián Pálffy
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)