14. 10. 2019  15:36 Boris
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MADACKI, I. -- SOTÁK, T. Katalytická príprava cyklopentylmetyléteru. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Katalytická príprava cyklopentylmetyléteru
Anglický název: Catalytic Preparation of Cyclopentyl Methyl Ether
Český název:
Autor: Bc. Igor Madacki
Ing. Tomáš Soták, PhD.
Pracoviště: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: ZSM-5, methanol, cyklopentanol, metanol, cyklopentylmetyléter, cyclopentanol, cyclopentyl methyl ether
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Igor Madacki
Poslední změna: 22.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)