21. 10. 2019  8:14 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MADACKI, I. -- SOTÁK, T. Katalytická príprava cyklopentylmetyléteru. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Katalytická príprava cyklopentylmetyléteru
Anglický názov: Catalytic Preparation of Cyclopentyl Methyl Ether
Český názov:
Autor: Bc. Igor Madacki
Ing. Tomáš Soták, PhD.
Pracovisko: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: ZSM-5, methanol, cyklopentanol, metanol, cyklopentylmetyléter, cyclopentanol, cyclopentyl methyl ether
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Igor Madacki
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)