18. 9. 2019  20:10 Eugénia
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HURBANOVÁ, S. -- ČERTÍK, M. Utilizácia olejových odpadov kvasinkou Yarrowia lipolytica. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Utilizácia olejových odpadov kvasinkou Yarrowia lipolytica
Anglický název: Utilization of oil wastes by yeast Yarrowia lipolytica
Český název:
Autor: Silvia Hurbanová
doc. Ing. Milan Čertík, PhD.
Pracoviště: Ústav biotechnológie
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: odpadové oleje, yeasts, kvasinky, kyselina eruková, Yarrowia lipolytica, waste cooking oils, erucic acid
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Silvia Hurbanová
Poslední změna: 22.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)