18. 9. 2019  19:40 Eugénia
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HURBANOVÁ, S. -- ČERTÍK, M. Utilizácia olejových odpadov kvasinkou Yarrowia lipolytica. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Utilizácia olejových odpadov kvasinkou Yarrowia lipolytica
Anglický názov: Utilization of oil wastes by yeast Yarrowia lipolytica
Český názov:
Autor: Silvia Hurbanová
doc. Ing. Milan Čertík, PhD.
Pracovisko: Ústav biotechnológie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: odpadové oleje, yeasts, kvasinky, kyselina eruková, Yarrowia lipolytica, waste cooking oils, erucic acid
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Silvia Hurbanová
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)