23. 10. 2020  14:10 Alojza
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PAVOLKA, J. -- HRICOVÁ, M. Biodegradovateľné vlákna – ich príprava a vlastnosti. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov:
Biodegradovateľné vlákna – ich príprava a vlastnosti
Anglický názov:
Biodegradable fibres - preparation and properties
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce:
Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: mastenec, PLA fibers, physico-mechanical properties, biodegradovateľné polyméry, biodegradable polymers, termo-mechanické vlastnosti, talc, fyzikálno-mechanické vlastnosti, PLA vlákna, thermo-mechanical properties
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)