12. 11. 2019  16:52 Svätopluk
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

JEDINÁ, D. -- VARINY, M. Analýza zmeny zdroja tepla pre rektifikačné kolóny v podmienkach rafinérie. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Analýza zmeny zdroja tepla pre rektifikačné kolóny v podmienkach rafinérie
Anglický název: Process Heat Source Switching from Fuel Gas to Steam Analysis for Rectification Columns in a Refinery
Český název:
Autor: Bc. Dominika Jediná
Ing. Miroslav Variny, PhD.
Pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: reboiler, fuel, energy, aromatics fractionation, energia, palivo, delenie aromátov
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Dominika Jediná
Poslední změna: 22.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)