18. 10. 2019  1:37 Lukáš
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JEDINÁ, D. -- VARINY, M. Analýza zmeny zdroja tepla pre rektifikačné kolóny v podmienkach rafinérie. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Analýza zmeny zdroja tepla pre rektifikačné kolóny v podmienkach rafinérie
Anglický názov: Process Heat Source Switching from Fuel Gas to Steam Analysis for Rectification Columns in a Refinery
Český názov:
Autor: Bc. Dominika Jediná
Ing. Miroslav Variny, PhD.
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: reboiler, fuel, energy, aromatics fractionation, energia, palivo, delenie aromátov
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Dominika Jediná
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)